Aflastningspladser

Plejecenter Kastanjehaven lægger også hus til en række aflastningspladser. Læs mere om dem her.

Når du er på aflastning

På aflastningspladsen kan personalets opgave eksempelvis være at afklare dit pleje og/eller boligbehov.

Vi arbejder altid med udgangspunkt i dine egne ressourcer, så du bevarer din fysik længst muligt. Vi skal medvirke til, at du bliver så selvhjulpen som muligt, opnår større fysisk frihed og dermed større livskvalitet.

Inden du kommer, vil du og din pårørende blive kontaktet af en leder telefonisk, så der sker en forventningsafstemning til dit ophold. Vi vil samtidig finde ud af, hvordan kontakten foregår, mens du er på aflastningsophold.

Boligen

Boligen består af et rum på cirka 15 kvadratmeter, hvor der er en plejeseng og natbord, en lænestol og sofabord samt et TV. Her kan ses gratis DR kanaler.

Desuden er der et badeværelse og et lille tekøkken med skabe til dit tøj.

Stuen rengøres hver uge af husassistenten.

Om dit ophold

Hvis du kommer fordi vi skal lave en vurdering af dine pleje-/boligbehov

Vi vil meget gerne have en kort beskrivelse af din hverdag, som den er nu, så vi kan hjælpe dig så tæt på det, du er vant til. Vi lover ikke, at det kan passe nøjagtigt, men i store træk kan det meste lykkes.

I løbet af en 14 dages tid finder vi ud af, hvor dine fremtidige behov vil ligge, hvor har du brug for øget hjælp, om der skal laves ændringer i den nuværende bolig m.v.

Vi dokumenterer og har kontakt til visitationen, så de er orienteret.

Hvis du kommer på ferieophold

Vi vil meget gerne have en kort beskrivelse af din hverdag, så vi kan hjælpe dig så godt som muligt. Vi har både brug for at vide, hvad du selv kan, og hvad du skal have hjælp til.

Vi vil gerne vide, hvad du interesserer dig for, da vi muligvis kan gøre noget tilsvarende, fx musik, gåture etc.

Når dit ophold er slut

Hvis dit ophold er en vurdering, afsluttes det med et planmøde, hvor visitation, dine pårørende og plejecentrets personale deltager sammen med dig. Her lægges en plan for fremtiden.

Hvis dit ophold er en ferie, kontakter vi dine pårørende, når opholdet er slut og fortæller dem, hvordan det er gået. Dette forudsætter, at du giver samtykke.

Praktiske oplysninger