Bruger- og pårørenderåd

Der er et bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle plejecentrene i Roskilde. Det er der så længe, at der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.

Bruger- og pårørenderådet på Plejecenter Kastanjehaven

BPR består af højst 7 medlemmer, hvoraf 4 vælges blandt beboere og pårørende fra Plejecenter Kastanjehaven. De resterende medlemmer bliver valgt blandt interesserede borgere.

BPR skal i samarbejde med kommunen fastsætte vedtægterne for BPR's valgperiode, mødestruktur og mødehyppighed samt BPR's arbejdsområde og kompetencer.

BPR bliver hørt om tilsynsrapporter og bliver inddraget i fastlæggelsen af retningslinjer for det daglige liv i og omkring centret, herunder bl.a. fastlæggelse af arbejdsrutiner og aktiviteter. 

 

Medlemmer

Formand:

Pårørende, hus 1: Hans Henrik Olsen 

 

Næstformand:

Pårørende, hus 2: Finn Rasmussen

 

Kasserer:

Jette Jacobsen

 

Beboer, hus 1:

Gerda Merrild Larsen

 

Beboer, hus 2:

Bente Sørensen

 

Ældrerådets kontaktperson:

Vivi Skriver

viviskriver@gmail.com